Mentoraat

Mentoraat.

Ieder jaar probeert de club een mentor in te huren van het Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie.
Hij of zij ondersteunt een groepje van ca. 12 leden bij het verbeteren van de foto's.
Iedere deelnemer kiest daartoe een thema of onderwerp waaraan gedurende het seizoen gewerkt wordt.
Dit gebeurt dan 5 keer per seizoen naast de reguliere clubavonden.
Aan het eind van het seizoen presenteert iedere deelnemer het resultaat.
De eindseries van diverse leden die deelnamen aan deze mentoraat-workshops vindt u hier.